Xe+

Học tập kinh nghiệm các nước việc chỉ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Ngân Tuyền
ANTD.VN - Bộ GTVT cho biết, học tập kinh nghiệm các nước, Bộ GTVT đã xây dựng lộ trình triển khai hệ thống thu phí ETC qua 3 giai đoạn trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Bộ GTVT vừa báo cáo Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội về thí điểm chỉ áp dụng thu phí không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Bộ GTVT cho biết, về cơ sở pháp lý thực hiện, Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ điều kiện cụ thể tại từng trạm thu phí xem xét, quyết định thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Để khuyến khích các phương tiện dán thẻ thu phí ETC, tăng hiệu quả đầu tư hệ thống, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã giao Bộ GTVT lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC.

"Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án thu phí không dừng và các dự án BOT là Bộ GTVT. Việc Bộ GTVT quyết định lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thí điểm là phù hợp quy định pháp luật", Bộ GTVT khẳng định.

Học tập kinh nghiệm các nước việc chỉ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng ảnh 1

Dán thẻ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng cho biết, học tập kinh nghiệm các nước, Bộ GTVT đã xây dựng lộ trình triển khai hệ thống thu phí ETC qua 3 giai đoạn trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Barier sẽ mở cho xe đi qua trong trường hợp khi xe có thông tin thẻ dịch vụ hợp lệ, có đủ số dư tài khoản thu phí (vẫn tồn tại hình thức thu phí một dừng). Khi xe chưa dán thẻ ETC, hoặc có dán thẻ ETC nhưng không đủ số dư tài khoản thì hệ thống chuyển sang chế độ thu phí một dừng (MTC).

Giai đoạn 2, tại các trạm thu phí không còn barrier, chỉ duy trì các giải phân cách các làn. Các phương tiện lưu thông tự do theo làn qua trạm thu phí (không tồn tại hình thức thu phí một dừng).

Giai đoạn 3: Tại khu vực trạm thu phí chỉ còn duy trì giá long môn và các thiết bị thu phí gắn trên giá long môn. Các phương tiện lưu thông tự do đa làn qua khu vực trạm thu phí.

Thực tế hiện nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng của Việt Nam đang dừng ở giai đoạn 1. Việc thí điểm thu phí không dừng là bước chuẩn bị cho chuyển lộ trình vận hành hệ thống thu phí không dừng từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, tiến tới xây dựng hoàn thiện hệ thống đồng bộ, hiện đại trên toàn quốc.

"Việc lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng đã được nghiên cứu kỹ, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới phương án tài chính các dự án BOT, quyền đi lại của chủ phương tiện khi tuyến cao tốc có QL5 chạy song hành", Bộ GTVT khẳng định.

Về tiến độ thực hiện thí điểm, Bộ GTVT cho hay, dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thí điểm trong tháng 6/2022.

Đến nay, phương án tổ chức giao thông, phương án xử lý các tình huống sự cố đã được thống nhất.

Liên quan đến phương án xử lý đối với các phương tiện chưa dán thẻ hoặc thẻ không đủ điều kiện đi nhầm vào tuyến cao tốc, Bộ GTVT cho biết, hệ thống biển báo, chỉ dẫn từ xa đã được hoàn thiện.

Đồng thời, đã bổ sung tính năng cảnh báo số dư tài khoản cho các phương tiện trước khi đi vào tuyến cao tốc, hạn chế phương tiện không đủ điều kiện đi nhầm vào cao tốc.

Phương tiện không đủ điều kiện đi nhầm vào tuyến cao tốc sẽ có bộ phận hỗ trợ quay đầu xe hoặc dán thẻ ngay tại các trạm thu phí.

Về số lượng phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ, Bộ GTVT cho biết, hiện tỷ lệ phương tiện đã dán thẻ tại các tỉnh, thành phố tuyến đường cao tốc đi qua đạt trung bình 65%, tăng hơn 20% so với thời điểm chưa có chủ trương thí điểm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC