Chính trị - Xã hội

Học sinh, sinh viên sẽ học tiết kiệm năng lượng

Anh Tú
ANTĐ - Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Bộ Công Thương cho biết, sẽ đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào hệ thống giáo dục quốc gia của Bộ Giáo dục - Đào tạo trong giai đoạn 2012-2015. 

Các nội dung về tiết kiệm năng lượng sẽ được lồng ghép vào các chương trình có sẵn, tránh gây tình trạng nặng nề đối với học sinh và sinh viên. Trong giai đoạn 2006-2010, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần tiết kiệm 3,4% tổng năng lượng tiêu thụ. Đến năm 2011, cũng góp phần tiết kiệm được trên 1,3 tỷ kWh điện thương phẩm, tương đương với 1,43% điện thương phẩm.

Các chương trình quảng bá sản phẩm tiết kiệm năng lượng như bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời, chuyển đổi đèn compact và bóng đèn huỳnh quang gầy T8 đã thu được kết quả tích cực và được người tiêu dùng chấp nhận sử dụng rộng rãi. Cuộc vận động phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm năng lượng đã thu hút hơn 2 triệu hộ tham gia tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC