Chính trị - Xã hội

Học bổng Úc dành cho người khuyết tật

Vinh Hương

ANTĐ - Chương trình học bổng Chính phủ Australia đào tạo thạc sĩ năm 2016, niên khóa 2017 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1-2 và kết thúc 31-3. 

Ứng viên của chương trình này là cán bộ cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các doanh nghiệp ở các tỉnh, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu…

Chương trình khuyến khích người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng và có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này. Sẽ có tối đa 80 suất học bổng trong đợt tuyển chọn này dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC