Chính trị - Xã hội

Hoạt động văn hóa, văn nghệ Công an có vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân

Xuân Công
ANTD.VN -  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vừa làm việc với Cục Công tác đảng và công tác chính trị Công an nhân dân (CAND) về định hướng phát triển công tác văn hóa, văn nghệ (VHVN) trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng dự buổi làm việc.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác VHVN thời gian qua. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong CAND đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác VHVN đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ Công an có vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân ảnh 1

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo tại buổi làm việc

Các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước. Phong trào VHVN quần chúng trong CAND cũng đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ CAND.

Hoạt động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn hoá nghệ thuật (VHNT) về đề tài CAND được duy trì thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo văn nghệ sỹ trong và ngoài lực lượng CAND tham gia, hưởng ứng.

Các Chi hội chuyên ngành VHNT trong CAND hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và luật định, tích cực trong công tác sáng tác các tác phẩm VHNT có giá trị, từng bước đưa nền VHNT - CAND tương xứng các hoạt động nghệ thuật nước nhà và có vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả công tác đạt được trong phát triển, hoạt động VHVN CAND; làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế; chỉ ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển và thực hiện hiệu quả công tác VHVN CAND trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sỹ, văn nghệ sỹ của lực lượng CAND trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh lại vai trò của VHVN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sỹ CAND. Đồng thời khẳng định, VHVN đã và đang là động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về VHVN; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, gắn với điều kiện, tình hình thực tiễn của lực lượng CAND.

Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản lý Nhà nước về công tác VHVN trong CAND. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND; coi trọng việc nâng cao chất lượng các tác phẩm, hoạt động VHVN trong CAND; chú trọng hiệu quả, tạo sức lan tỏa, tác động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đáp ứng tốt nhu cầu thụ hưởng VHNT của cán bộ, chiến sỹ và thân nhân gia đình; ưu tiên hướng các hoạt động VHNT của lực lượng CAND đến với bà con, cán bộ, chiến sỹ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC