Kinh doanh

Hoàn thuế sớm cho doanh nghiệp

Anh Tú
ANTĐ - Trước thực trạng việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp còn chậm, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các cơ quan thuế đẩy nhanh việc hoàn thuế. Theo đó, các cục thuế phải giải quyết hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, chậm nhất không quá 6 ngày làm việc. 

Với các doanh nghiệp đã đến hạn giải quyết hoàn thuế VAT nhưng chưa được xác minh đầy đủ thủ tục của các khâu trung gian, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong ngành vẫn hoàn thuế cho các doanh nghiệp và sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh sau. Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau, phải tổ chức kiểm tra trong phạm vi không quá 40 ngày, sau 40 ngày phải thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp.     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC