Chính trị - Xã hội

Hoàn tất các hạng mục hướng tới ngày hội lớn

Hạ Anh
ANTD.VN - Thông tin từ Ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ Liêm cho biết, dự kiến Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-8 sẽ đưa ra nhiều chủ trương sáng tạo mang tính đột phá để tạo đà phát triển cho quận này trong thời gian 5 năm tới đây.

Về dự đại hội có 180 đại biểu trong đó 151 đại biểu được bầu từ các đơn vị, 29 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm. Dự kiến số lượng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 là 39 đồng chí.

Để chuẩn bị cho công tác nhân sự, Đảng bộ quận đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, kiện toàn sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý tại một số phường, phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở rà soát cán bộ dự nguồn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Quận uỷ đã xây dựng đề án nhân sự cấp ủy và thực hiện chặt chẽ quy trình 5 bước nhân sự cấp ủy khóa mới.

Hiện nay, đề án nhân sự  Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, UBKT Quận ủy khóa III đã được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội phê duyệt. Theo đó, danh sách cấp ủy chuẩn bị là 44 đồng chí, trong đó có 25 đồng chí tái cử và 19 đồng chí tham gia lần đầu; tỷ lệ đổi mới 35,9%. Về độ tuổi, trẻ dưới 40 tuổi có 6 đồng chí (13,6%), từ 40-50 tuổi: 32 đồng chí (72,8%), trên 50 tuổi: 6 đồng chí (13,6%). Cán bộ nữ là 11 đồng chí chiếm 25% số lượng trong Ban chấp hành.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Trước đó, để chuẩn bị cho Đại hội, khi có Chỉ thị số 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn bản, kế hoạch của quận, thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ và các tổ giúp việc Đại hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quận ủy chủ động điều chỉnh linh hoạt  đảm bảo Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức theo tinh thần trang trọng, an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức.

Một phần quan trọng của Đại hội là các văn kiện trình tại Đại hội. Quận ủy đã triển khai bài bản, thận trọng, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội thường xuyên cập nhật và tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo theo định hướng trong các dự thảo văn kiện của TP, Trung ương. Cùng với việc lấy ý kiến của các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội TP, Quận ủy đã tổ chức xin ý kiến của một số chuyên gia, của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện Từ Liêm qua các thời kỳ, cán bộ Trung ương, TP đang cư trú trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn và đưa lên Cổng thông tin điện tử quận để lấy ý kiến của nhân dân.

Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Quận đã biên soạn, phát hành các ấn phẩm chào mừng Đại hội  như tái bản sách ảnh “05 năm xây dựng và phát triển (1/4/2014-1/4/2020)”, xây dựng phóng sự, phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội, tuyên truyền các kết quả nổi bật quận trong nhiệm kỳ 2015-2020.

 Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 và an toàn thực phẩm cho Đại hội đã được lên phương án và triển khai theo Kế hoạch. Công tác lễ tân, khánh tiết chuẩn bị cơ sở vật chất được lên kế hoạch chu đáo, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC