Chính trị - Xã hội

Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất

Kỳ Thư
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 

Các đối tượng theo quy định sẽ được Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phải trong độ tuổi lao động. Người lao động còn được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định.

Về hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, quy định mới nêu rõ, người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại các trung tâm dịch vụ việc làm; đồng thời, được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ. Cùng với đó, người lao động bị thu hồi đất còn được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC