Đời sống

Tăng giá điện từ 1-8:

Hộ sử dụng 100kWh, tăng chi 6.800 đồng/tháng

Lê Trang
ANTĐ - Sáng 2-8, đại diện Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, triển khai thực hiện giá bán điện mới,  ngày 1-8 hơn 2.700 công nhân ngành điện lực đã đồng loạt chốt chỉ số công tơ cho gần 143.000 khách hàng ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt. 

Lần điều chỉnh giá bán điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23-2-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Giá điện bình quân sẽ được điều chỉnh lên mức 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đồng/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đồng/kWh). Các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50kWh/tháng sẽ không tăng chi, các hộ sử dụng điện sinh hoạt 100kWh/tháng tăng chi 6.800 đồng/tháng, sử dụng 150kWh/tháng tăng chi 10.650 đồng/tháng, sử dụng 200kWh/tháng tăng chi 15.500 đồng/tháng, sử dụng 300kWh/tháng tăng chi 26.000 đồng/tháng, sử dụng 400kWh/tháng tăng chi 37.200 đồng/tháng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC