Chính trị - Xã hội

Hộ nghèo được hỗ trợ 42.000 đồng tiền điện mỗi tháng

Anh Tú
ANTĐ - Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng của hộ nghèo tương đương 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 42.000 đồng/hộ/tháng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo đó, mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 42.000 đồng/hộ/tháng (30 kWh x 1.508,85 đồng/kWh x 92%). Khi có điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Tài chính sẽ thông báo mức hỗ trợ để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện.

Phương thức hỗ trợ sẽ được chi trả trực tiếp cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, theo hình thức hỗ trợ bằng tiền, chi trả đến hộ gia đình theo từng quý, với mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt 126.000 đồng/hộ/quý (42.000 đồng/hộ/tháng x 3 tháng).

Thời gian thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội dự kiến được thực hiện từ ngày 1-6-2014.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC