Hộ cận nghèo được vay vốn lãi suất ưu đãi

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về tín dụng đối với hộ cận nghèo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày  16-4-2013. 

Theo đó, hộ cận nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi của Chính phủ. Mức cho vay cụ thể đối với hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ. Về lãi suất, quyết định nêu rõ, lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ (tức là tương đương 0,85%/tháng và hơn 10%/năm); lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ cận nghèo vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay đối với hộ cận nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo.

24-2 – ưu đãi – 200 chữ - 

Tin cùng chuyên mục