Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo

ANTD.VN - Hình ảnh hoa sen và đức Phật đã xuất hiện xuyên suốt trong các tác phẩm của nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương (Hà Nội) tại triển lãm "Sen đầu hạ 8". Các tác phẩm nhưu đóa sen vàng dâng lên chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 1
Quảng thái Nguyễn Quang Đức là một trong những họa sĩ gạo cội của nhóm họa sĩ Mặc Hương. Anh đã rất quen thuộc với đề tài hoa sen trong Phật giáo, những bức mandala khổ lớn.
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 2
Quảng Tịnh Trần Anh Tuấn với "Sen đầu hạ"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 3
Quảng Thái Nguyễn Quang Đức với "Tam thời đồng hiện"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 4
Phúc Chí Vũ Việt Hùng với bộ tác phẩm về sen "Giao mùa 1-2-3"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 5
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 6
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 7
Nữ họa sĩ Diệu Pháp Nguyễn Minh Nhật với tác phẩm "Chân dung"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 8
Họa sĩ Quảng Tâm Nguyễn Duy Hải với tác phẩm "Mandala tuệ nhãn"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 9
Nữ họa sĩ Trần Thanh Thục đưa ra một cách biểu hiện khá thú vị với chất liệu vải cắt dán thể hiện trong tác phẩm "Đường về"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 10
Họa sĩ Quảng Lưu Đặng Phương Việt với tác phẩm "Bồ Tát Đại Thế Chí"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 11
Điêu khắc gia Nguyên An Lương Xuân Thanh với tác phẩm "Lửa thiêng" thể hiện hình tượng đức Phật luôn hiện hữu trong từng sát - na.
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 12
Họa sĩ Nguyễn Hà Anh với tác phẩm tranh sơn mài "Bình an nơi cửa Phật"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 13
Họa sĩ Nguyễn Thúy Nguyệt với tác phẩm "Cõi tiên"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 14
Họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn với tác phẩm "Phật Bà Quan Âm"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 15
Họa sĩ Triệu Khắc Tiến với tác phẩm "Niệm"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 16
Đại đức Thích Từ Quảng với tác phẩm tranh lụa "3 chú tiểu" phản ánh hoạt động của chư tăng dưới mái chùa xứ Thần Kinh
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 17
Quảng Thái Quang Đức với tác phẩm "Một là tất cả, tất cả là một"
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 18
Họa sĩ Minh Nhật với bộ tác phẩm "Nhân ngư". Triển lãm "Sen đầu hạ 8" diễn ra đến hết ngày 30/11 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 1
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 2
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 3
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 4
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 5
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 6
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 7
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 8
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 9
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 10
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 11
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 12
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 13
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 14
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 15
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 16
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 17
Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 18