Hè về cảnh giác với tội phạm cướp giật gia tăng

ANTĐ

ANTĐ - Mùa hè luôn được xem là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp và cướp giật tài sản. Dù đã được cảnh báo, song người dân vẫn hầu như không quan tâm đến những cảnh báo này. Trước tình hình này, CATP Hà Nội đã triển khai đến các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã nhiều biện pháp, giải pháp, nhằm kiềm chế tình trạng cướp và cướp giật tài sản gia tăng trong mùa hè.