HĐND TP Hà Nội chất vấn 3 nhóm vấn đề dân sinh bức xúc

ANTĐ - Hôm nay (2-8), HĐND TP Hà Nội dành một ngày cho hoạt động chất vấn, tái chất vấn tại hội trường.

HĐND TP Hà Nội chất vấn 3 nhóm vấn đề dân sinh bức xúc ảnh 1

HĐND TP Hà Nội chất vấn 3 nhóm vấn đề cử tri quan tâm

Phát biểu trước khi tiến hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, qua tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND TP đã nhận được 259 kiến nghị của cử tri, Đây là những vấn đề cử tri quan tâm liên quan tới vấn đề dân sinh bức xúc cũng như các vấn đề đã được cử tri kiến nghị qua các kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết thêm, thường trực HĐND TP và UBND TP Hà Nội đã tổng hợp đầy đủ, phân loại theo thẩm quyền và chuyển đến cơ quan UBND, quận, huyện xem xét trả lời theo quy định. Những nội dung này sẽ được đăng tải trên website của HĐND TP Hà Nội trước kỳ họp thứ 3.

Căn cứ khảo sát, giám sát, làm việc trực tiếp của các Ban HĐND TP, ý kiến các đại biểu gửi về Thường trực HĐND gồm 39 ý kiến cũng như căn cứ vào ý kiến cử tri và các vấn đề dư luận quan tâm, Thường trực HĐND TP đã thống nhất lựa chọn 3 nhóm vấn đề để chất vấn trực tiếp tại hội trường.

“Nhóm vấn đề thứ nhất là về kinh tế, sẽ lựa chọn vấn đề nợ đọng thuế, phí và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gắn với cải cách hành chính. Nhóm vấn đề thứ hai là vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý hè phố và các phương tiện giao thông. Nhóm vấn đề thứ ba là vấn đề an sinh xã hội sẽ lựa chọn vấn đề nước sạch nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.

3 nhóm vấn đề sẽ gồm 15 câu hỏi được lựa chọn trên tổng số 39 câu hỏi các cử tri và đại biểu HĐND gửi về HĐND TP Hà Nội. Các câu hỏi này đã được chuyển tới UBND TP Hà Nội và UBND TP đã có văn bản trả lời đầy đủ gửi các đại biểu.

Về nội dung phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP cho biết, UBND TP sẽ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kết luận kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV. Sau đó các đại biểu sẽ tham gia chất vấn tại hội trường theo các nhóm vấn đề. Các cơ quan trả lời gồm có đồng chỉ Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP, cá đồng chí Ủy viên UBND TP, Giám đốc các Sở, ban, ngành.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị người trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề, trả lời gọn, chủ yếu đưa ra các giải pháp, thời gian thực hiện cũng như thời gian hoàn thành và trách nhiệm thuộc về ai. “Với tinh thần thực hiện phiên chất vấn là hợp tác, trách nhiệm, đoàn kết, vì dân, tôi tin tưởng cử tri sẽ ủng hộ”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhận định.