Kinh doanh

HDI Global bán thành công 6,29% cổ phần PVI cho IFC

Hà Loan
ANTD.VN - HDI Global đã bán một lượng cổ phần tương đương 6,29% tổng số cổ phần đang lưu hành tại Công ty Cổ phần PVI cho IFC. Theo đó, hai đối tác chiến lược này sẽ cùng nhau nắm giữ hơn 51% tổng vốn điều lệ và hơn 54% tổng số quyền biểu quyết của PVI.

HDI Global SE và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) vừa ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của Công ty CP PVI (PVI) trở thành một công ty bảo hiểm bền vững hàng đầu tại Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, HDI Global bán một lượng cổ phần tương đương 6,29% tổng số cổ phần đang lưu hành tại PVI cho IFC. Hai đối tác chiến lược này sẽ cùng nhau nắm giữ hơn 51% tổng vốn điều lệ và hơn 54% tổng số quyền biểu quyết của PVI.

Sau khi bán số lượng cổ phần này cho IFC, HDI Global vẫn tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại PVI với tỷ lệ nắm giữ 45,9% vốn điều lệ và 48,1% quyền biểu quyết. HDI Global dự kiến giữ lại khoản đầu tư này và có mục tiêu đạt được tỷ lệ nắm giữ đa số trong dài hạn.

Và sự gia nhập của IFC với tư cách là nhà đầu tư chiến lược cùng với HDI Global, thì hai đối tác này đã cùng trở thành một trong hai cổ đông lớn của PVI, bên cạnh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

HDI Global bán thành công 6,29% cổ phần PVI cho IFC ảnh 1

Sau khi bán 6,26% tổng số cổ phần của PVI cho IFC, HDI Global vẫn là cổ đông lớn nhất của PVI


HDI Global và IFC với hai quỹ đầu tư gồm IFC Emerging Asia Fund và IFC Financial Institutions Growth Fund (IFC) đều thuộc sự quản lý của IFC Asset Management Company.

Hai quỹ đầu tư này có dự định gia nhập Tập đoàn PVI và thúc đẩy sự phát triển về các mặt quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và chính sách tuân thủ của PVI, đồng thời điều chỉnh các chính sách quản trị cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, HDI Global và IFC còn dự định mở rộng hoạt động kinh doanh của PVI ra các thị trường bảo hiểm ở khu vực Đông Nam Á.

HDI Global và IFC hướng đến mục tiêu củng cố vị thế của PVI là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp bảo hiểm trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp của Việt Nam. Hơn nữa, vị thế là đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường của PVI cũng sẽ được tăng cường.

Với tỷ lệ nắm giữ của mình tại PVI, HDI Global là một trong các công ty bảo hiểm tài sản hàng đầu trong khu vực và tập trung mở rộng vị thế này.

Trong khi đó, IFC – một thành viên thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới – là một tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất, tập trung vào khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển.

IFC thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống người dân bằng cách khuyến khích sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển. IFC Asset Management Company, một bộ phận của IFC, huy động và quản lý vốn để đầu tư vào các doanh nghiệp trên các thị trường cận biên đang phát triển.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC