Chính trị - Xã hội

Hầu hết dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Hà Linh
ANTD.VN -  Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), đến hiện tại, hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4 nhưng tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp.
Hầu hết dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4 ảnh 1

Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Bộ TT-TT vừa có văn bản số 1832/BTTTT-THH về việc đôn đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Văn bản được gửi đến các Bộ ngành, địa phương.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; một số cơ quan nhà nước đã có những giải pháp để tăng cường hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), tiêu biểu như: ưu tiên về thời gian giải quyết thủ tục; ưu tiên về lệ phí thực hiện.

Tuy nhiên, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình của cả nước mới đạt 23,02%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trung bình của cả nước mới đạt 24,89%.

Tại kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 (Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022), mục tiêu năm 2022 là 80% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Do đó, Bộ TT-TT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện;

Giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tới từng cơ quan Nhà nước của bộ, tỉnh năm 2022; hướng tới đạt được mục tiêu nêu trên.

Đồng thời, cần ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT như giảm thời gian xử lý hồ sơ; giảm lệ phí thực hiện DVCTT…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC