Chính trị - Xã hội

Hàng tháng sẽ tiếp công dân theo đúng quy định

P.V
ANTĐ - Ngày 22-7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (số 1, Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Đây là ngày đầu tiên việc tiếp công dân được thực hiện theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ 1-7-2014.

Tiếp nhận và lắng nghe những khiếu nại, tố cáo của người dân, ý kiến của cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương liên quan đến các vụ việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ đã kết luận đối với từng vụ việc cụ thể và yêu cầu: Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo phía Bắc, Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với chính quyền các địa phương liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh lại nội dung những vụ việc mà người dân phản ánh để sớm giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân và tính nghiêm minh, kỷ cương của pháp luật. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng: Việc tiếp công dân hàng tháng theo quy định của pháp luật sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết các khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài lâu nay. Tuy nhiên, các vụ việc gửi đến cấp Trung ương đều phức tạp, không thể giải quyết dứt điểm ngay mà phải có thời gian để tập hợp thông tin, bàn bạc với cơ quan chức năng thống nhất cách giải quyết hợp lý...

Trước đó, để thi hành Luật Tiếp công dân có hiệu quả, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương. Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ trực tiếp tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân Trung ương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC