Pháp luật

Hàng loạt địa điểm bị cấm đăng ký tạm trú từ 1-7

H.L
ANTD.VN - Gọi điện thoại đến đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Từ 1-7 khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, những trường hợp nào không phải đăng ký tạm trú? Những nơi không được đăng ký tạm trú mới? Người dân khi đi đăng ký tạm trú có còn được cấp Sổ tạm trú?

Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Như vậy, có 2 trường hợp người dân không phải đăng ký tạm trú, đó là: Thuộc trường hợp đăng ký thường trú; Người đến sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn khác nơi đăng ký thường trú dưới 30 ngày.

Người thuộc trường hợp đăng ký thường trú, không cần đăng ký tạm trú mà phải đăng ký thường trú với cơ quan có thẩm quyền. Người không thuộc trường hợp đăng ký thường trú hoặc tạm trú thì phải đăng ký lưu trú.

Theo quy định, khi công dân đến sinh sống, làm việc, học tập ngoài phạm vi cấp xã nơi thường trú dưới 30 ngày thì phải thực hiện đăng ký lưu trú. Vì vậy thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày. Nếu quá thời gian này, công dân phải đi đăng ký tạm trú, thay vì đăng ký lưu trú.

Hàng loạt địa điểm bị cấm đăng ký tạm trú từ 1-7 ảnh 1

Từ 1-7, người dân khi đi đăng ký tạm trú sẽ không được cấp Sổ tạm trú

Cũng theo Luật Cư trú 2020, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Như vậy, từ 1-7, nếu tiến hành đăng ký tạm trú thì người dân sẽ không được cấp Sổ tạm trú nữa mà cơ quan đăng ký cư trú sẽ cập nhật thông tin của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Về các địa điểm không được đăng ký tạm trú mới, khoản 3 Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định, người dân không được đăng ký tạm trú mới tại các địa điểm sau:

Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật

Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC