Hàng hóa được giảm giá tới 100% trong tháng khuyến mại tập trung

ANTĐ
ANTD.VN - Trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia (từ 1/12/2021 đến 1/1/2022), hàng hóa dịch vụ được khuyến mại có thể lên tới 100% tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp.