Chính trị - Xã hội

Hải Dương: 228 hồ sơ bổ nhiệm cấp phó thiếu văn bằng, chứng chỉ

Đông Hưng
ANTD.VN - Hôm qua, 15-2, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm số lượng cấp phó... trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương. Theo đó, tỉnh Hải Dương còn 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm, có 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó.         
Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện nhiều sai phạm trong bổ nhiệm, quản lý công chức ở tỉnh Hải Dương

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện nhiều sai phạm trong bổ nhiệm, quản lý công chức ở tỉnh Hải Dương

Theo kết luận thanh tra, kế hoạch biên chế năm 2014, 2015 và 2016 của UBND tỉnh Hải Dương gửi Bộ Nội vụ chậm theo quy định; giao chỉ tiêu công chức năm 2013, 2014 và 2016 cho các cơ quan vượt so với Bộ Nội vụ giao; chưa điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại một số cơ quan để phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỉnh Hải Dương có 10 cơ quan sử dụng 79 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để thực hiện công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính; một cơ quan sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt so với chỉ tiêu được giao; hai cơ quan sử dụng viên chức làm công việc của công chức.

Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ: Còn 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ (chủ yếu thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ), chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm, một số trường hợp không thực hiện đầy đủ trình tự (chủ yếu là thiếu đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề xuất, giới thiệu phương án nhân sự; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng trực tiếp khi bổ nhiệm lại, tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại).

Cơ quan Thanh tra cũng kết luận, có 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó. Nhiều trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc Sở ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm hoặc chưa hết thời gian giữ chức vụ, kéo dài thời gian giữ chức vụ không đúng quy định. Hai công chức xã được điều động bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc huyện không đúng quy định…

Thanh tra Nội vụ cũng chỉ rõ, tỉnh Hải Dương có 20 cơ quan thực hiện ký 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của pháp luật. Quan kiểm tra, còn 282 hồ sơ thiếu một số văn bằng chứng chỉ, bốn trường hợp giữ ngạch công chức không phù hợp với vị trí việc làm.

Từ những vi phạm kể trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao biên chế trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. Đồng thời, cần chấm dứt việc sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc của công chức và thực hiện hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện tuyển dụng công chức theo quy định.

Đồng thời, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn công chức để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu hồ sơ công chức; xếp lại ngạch, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng về trình độ chuyên môn...

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức.

Giữa tháng 1-2017, Bộ Nội vụ cũng đã thông báo kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm lãnh đạo tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương sau khi báo chí phản ánh, trong số 46 người trong biên chế của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương, chỉ có 2 người là chuyên viên, còn lại 44 người đều có chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên. Hầu hết các phòng đều có trưởng phòng và bốn đến năm phó phòng... Theo đó, trong quá trình thanh tra, có 7 Phó Trưởng phòng tự xin thôi chức, 1 người chuyển công tác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC