Chính trị - Xã hội

Hà Nội xem xét điều chỉnh viện phí

Ngọc Khánh
ANTĐ - Ngày 30-5, UBND TP đã xem xét điều chỉnh giá 1.348 dịch vụ kỹ thuật y tế. Cùng với đó, Sở Y tế đề xuất bổ sung giá 135 dịch vụ kỹ thuật mới. Đồng thời, TP cũng xem xét quy định các bệnh viện hạng II có chuyên khoa đầu ngành được thu dịch vụ kỹ thuật tương đương với các dịch vụ kỹ thuật cùng loại của bệnh viện hạng I. 

UBND TP đánh giá việc điều chỉnh, bổ sung này là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế của thành phố. UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện tờ trình, báo cáo Thường trực Thành ủy và trình HĐND TP.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC