Chính trị - Xã hội

Hà Nội ủy quyền cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh cho huyện, Sở Xây dựng

ANTD.VN - Việc cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh được UBND TP Hà Nội phân cấp cho cấp huyện và Sở Xây dựng Hà Nội.
Hà Nội ủy quyền cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh cho huyện, Sở Xây dựng ảnh 1

Hà Nội ủy quyền thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh cho huyện và Sở Xây dựng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới ban hành Quyết định số 4610/QĐ-UBND, phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, có 617 TTHC được ủy quyền, trong đó, ủy quyền từ UBND TP về Sở là 162 TTHC; từ UBND Thành phố về UBND cấp huyện là 5 TTHC; từ Chủ tịch UBND TP về các Sở là 3 TTHC; từ Chủ tịch UBND Thành phố về Chủ tịch UBND cấp huyện là 17 TTHC; từ Sở về Trưởng phòng là 222 TTHC; từ Sở về UBND cấp huyện là 82 TTHC;

Từ Sở về UBND cấp xã là 1 TTHC; từ phòng thuộc Sở về phòng thuộc UBND cấp huyện là 30 TTHC; từ UBND cấp huyện về Trưởng phòng cấp huyện là 71 TTHC; từ UBND cấp huyện về cấp xã là 18 TTHC; từ UBND cấp huyện về Ban Quản lý KCN&CX là 4 TTHC; từ phòng thuộc UBND cấp huyện về Thủ trưởng cơ sở giáo dục là 2 TTHC.

Các TTHC được ủy quyền từ thẩm quyền của UBND TP sang cho các sở và từ các sở xuống các phòng theo quyết định bao gồm trong các lĩnh vực: Luật sư, lý lịch tư pháp, công chứng, Thừa phát lại, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, hộ tịch, trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật, quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản, đấu giá tài sản, hòa giải thương mại…

Các TTHC cấp huyện được ủy quyền về trường phòng thuộc UBND cấp huyện gồm lĩnh vực, hộ tịch, chứng thực…

Đáng chú ý, đối với việc cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh, UBND TP quyết định ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND TP về UBND cấp huyện và Sở Xây dựng, cụ thể: chuyển cây xanh nằm trên địa bàn 1 huyện và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện.

Phân cấp về Sở Xây dựng trong trường hợp quy mô chặt hạ, dịch chuyển cây xanh nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên hoặc các địa bàn hành chính không thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện).

Như vậy, cùng với 91 TTHC đã được phân cấp, ủy quyền thì tổng số TTHC của Thành phố được phân cấp, ủy quyền là 708 TTHC, chiếm gần 40% tổng số TTHC của Thành phố.

UBND TP thống nhất các quyết định ủy quyền có hiệu lực từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp TTHC theo quy định của pháp luật.

UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành: Các quyết định ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC; quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý xong trước ngày 30/11/2022; Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, quy trình điện tử thực hiện TTHC xong trước ngày 20/12/2022…

Văn phòng UBND TP có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện phương án ủy quyền giải quyết TTHC theo các quy định.

Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với thực tiễn thực hiện phương án phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng về nguồn lực nhân lực, tổ chức bộ máy, biên chế so với yêu cầu, khối lượng công việc của mỗi cấp, mỗi cơ quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo đủ yêu cầu, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ khi được ủy quyền.

Chi tiết 617 TTHC mới được UBND TP quyết định ủy quyền trong các lĩnh vực ở đây:

Chi tiet các thu tục hanh chinh duoc uy quyen.pdf

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC