Chính trị - Xã hội

Hà Nội trình danh mục hơn 600 dự án thu hồi đất năm 2021

An Nhiên
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đề xuất bổ sung danh mục 623 dự án cần thu hồi đất với diện tích hơn 1.942,9 ha trong năm 2021, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc.
Hà Nội trình danh mục hơn 600 dự án thu hồi đất năm 2021 ảnh 1

Hà Nội bổ sung danh mục thu hồi đất trong năm 2021 với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3

UBND TP Hà Nội vừa tờ trình đề nghị HĐND tỉnh quyết nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; Danh mục các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Tại tờ trình, UBND TP Hà Nội cho biết, dựa trên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được HĐND TP thông qua, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã thu hồi đất của 857 dự án với diện dích hơn 2,3 nghìn ha, đạt 49,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2021.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh thêm nhu cầu sử dụng đất cần bổ sung để tổ chức thực hiện trong năm 2021. Sở TN&MT Hà Nội đã nhận được văn bản đăng ký điều chỉnh bổ sung sanh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; Danh mục các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình dự án, UBND TP Hà Nội trình HĐND TP thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích trồng lúa năm 2021.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đề xuất thông qua, 352 dự án chuyển mục địch trồng lúa với diện tích hơn 480 ha; 623 dự án thu hồi đất với diện tích là 1.942,9 ha (gồm 585 dự án sử dụng vốn ngân sách và 38 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách).

Đáng chú ý, trong danh mục này có nhiều dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc như: Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh huyện Ba Vì (5,6ha), kết hợp với trồng cây xanh tạo hành lang cách ly; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3; Xây dựng tuyến đường 17,5m Phú Thượng (Tây Hồ)...

Cũng theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, kinh phí bố trí để bồi thường GPMB: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trì theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC