Chính trị - Xã hội

Hà Nội triển khai thi hành Hiến pháp 2013

Thành Nam
ANTĐ - Ngày 14-5, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) nhằm quán triệt sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của hai Văn phòng. 

Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên giới thiệu nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Trên cơ sở tiếp thu những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại 2 Văn phòng sẽ vận dụng những kiến thức để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Văn phòng ĐBQH và HĐND TP, Văn phòng UBND TP trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC