Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Thực hiện mô hình chính quyền đô thị, biên chế công chức thay đổi thế nào?

An Nhiên
ANTD.VN - Năm 2022, Hà Nội đề nghị giữ nguyên biên chế công chức so với năm 2021 và bổ sung 2.625 biên chế công chức tại các phường theo mô hình chính quyền đô thị.
Hà Nội: Thực hiện mô hình chính quyền đô thị, biên chế công chức thay đổi thế nào? ảnh 1

Hà Nội đề nghị bổ sung 2.625 biên chế công chức tại các phường theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022.

Để chuẩn bị cho nội dung này, UBND TP Hà Nội đã xây dựng tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2022.

Tại tờ trình, Hà Nội đề xuất giữ nguyên số lượng biên chế công chức năm 2022 so với năm 2021 và bổ sung 2.625 biên chế công chức tại các phường theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị (Thực hiện theo đúng số Bộ Nội vụ giao năm 2022 tại Quyết định số 1007/QĐ-BNV).

Kế hoạch sử dụng biên chế công chức năm 2022 cụ thể như sau: Giao 10.560 biên chế. Trong đó số biên chế giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện trở lên 7.935 biên chế.

Số biên chế được giao bổ sung cho UBND cấp huyện: 2.625 biên chế để chuyển số công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND thành công chức do UBND quận, thị xã quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Về biên chế viên chức, UBND TP Hà Nội đề nghị giảm tỉ lệ 2% so với năm 2021. Lý giải con số này, UBND TP Hà Nội cho biết, thực hiện mục tiêu giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW và Chương trình số 01-Ctr/TU.

Chi tiết kế hoạch giảm như sau: Giảm do chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách;

Giảm biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên chuyển giao sang biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị;

Giảm biên chế viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ thuộc lĩnh vực ngoài giáo dục, y tế theo chủ trương tinh giản biên chế.

Việc giảm biên chế viên chức được xác định theo tỷ lệ tự chủ từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc lĩnh vực ngoài giáo dục để chuyển sang giao viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị.

UBND TP sẽ giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC