Kinh doanh

Hà Nội: Thu nợ thuế có bước chuyển biến

Anh Tú
ANTĐ - Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm tới nay, đơn vị đã hoàn thành 3.979 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 143 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt số thuế về cho ngân sách đạt 1.268 tỷ đồng.


Công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng có bước chuyển căn bản, 8 tháng của năm 2013, đơn vị đã thu 4.661 tỷ đồng tiền nợ thuế, phí. Đồng thời cũng đã ban hành 452.097 thông báo nợ và chậm nộp, 1.957 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế, thu hồi cho ngân sách nhà nước 881 tỷ đồng… Đến hết tháng 9, số thu ngân sách đạt 80.280 tỷ đồng (tăng 3,4% so với cùng kỳ).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC