Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19

ANTD.VN - HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP đối với những tồn tại, hạn chế, chậm triển khai... cần xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết và phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương để tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm và hiệu quả. Thường trực HĐND TP cũng sẽ chỉ đạo sát sao việc giám sát chặt chẽ những nội dung đã kiến nghị, kết luận nhưng chậm chuyển biến.
Hà Nội: Tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 ảnh 1

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khoá XVI sáng 23-9, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh đây là kỳ họp được tổ chức theo cách thức rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, khi dịch bệnh Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thành phố vừa trải qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 4.

Các cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vẫn đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng, đời sống của Nhân dân.

Trước tình hình đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành của thành phố đã rất tích cực, trách nhiệm, tập trung chuẩn bị nội dung kỳ họp; xây dựng phương án tổ chức kỳ họp đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

Kỳ họp này là kỳ họp đầu tiên được HĐND TP tổ chức bằng hình thức kết hợp vừa trực tiếp, vừa trực tuyến (gồm 1 ngày họp trực tuyến và nửa ngày họp trực tiếp), vừa đảm bảo đủ thời gian để xem xét, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng của kỳ họp, vừa đảm bảo quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại kỳ họp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tới dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng về những định hướng lớn của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP đã có bài phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND Thành phố quan tâm và đề ra các 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của UBND TP, các cấp, các ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt mức tăng trưởng; an ninh, quốc phòng được giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đảm bảo; các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao được thực hiện phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch; các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước diễn ra tuyệt đối an toàn.

Cho biết HĐND TP đã xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 2 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Đây là những cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Các Nghị quyết được HĐND TP ban hành có vai trò quan trọng để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2021 cũng như của cả nhiệm kỳ.

HĐND TP đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bàn, thực chất, đảm bảo các Nghị quyết đi vào cuộc sống, với những kết quả, sản phẩm và mục tiêu cụ thể phát triển Thủ đô và cuộc sống bình yên, hạnh phúc, tốt đẹp của nhân dân.

Đối với nhiệm vụ trước mắt, tiếp tục bám sát tình hình, triển khai các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục rà soát, triển khai các chính sách, cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tại kỳ họp này, căn cứ các quy định của Luật, HĐND TP tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động chất vấn để phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố: không tiến hành chất vấn trực tiếp tại hội trường mà tổ chức chất vấn bằng văn bản với 30 câu chất vấn gồm 5 nhóm vấn đề quan trọng mà cử tri và Nhân dân đang quan tâm như: công tác phòng chống dịch Covid-19; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì phát triển kinh tế, xã hội...

Ngày 16/9/2021, UBND TP đã có báo cáo số 242 gửi đến các đại biểu HĐND TP. Sau kỳ họp này, đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo rà soát. Đối với những nội dung còn tồn tại, hạn chế, chậm triển khai cần xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết và phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương để tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm và hiệu quả.

"Thường trực HĐND TP cũng sẽ chỉ đạo sát sao việc giám sát chặt chẽ những nội dung đã kiến nghị, kết luận nhưng chậm chuyển biến", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC