Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với hoạt động báo chí

Tiến Hưng
ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với hoạt động của báo chí Thành phố, đảm bảo báo chí phát triển đúng định hướng.
Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với hoạt động báo chí ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tham quan gian trưng bày Báo An ninh Thủ đô tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vừa ký ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”.

Theo đó, Chỉ thị của Thành ủy nêu rõ, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Hội Nhà báo thành phố Hà Nội không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Dù vậy, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội vẫn còn một số hạn chế. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do nội dung, phương thức hoạt động của Hội chậm đổi mới…

Theo Thành ủy Hà Nội, diễn biến tình hình thế giới đang rất phức tạp, khó lường. Cùng đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội thì cũng tạo ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác báo chí.

Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại. Các thế lực thù địch không ngừng chống phát Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Vì thế, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Nhà báo thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo Thành phố.

Trong đó, Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đến việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với hoạt động của báo chí Thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo Thành phố.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí của Thành phố, Hội Nhà báo Hà Nội để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả.

2. Các cấp Hội Nhà báo Thành phố tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của hội viên và người làm báo Thủ đô, để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hóa của Đảng.

Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Thành phố thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và khẳng định vị trí, vai trò của Hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo. Ngược lại, người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Thành phố cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của Thủ đô và đất nước.

3. Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí Thành phố. Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố xây dựng Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin, họp báo định kỳ của Thành phố để sớm triển khai thực hiện.

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai và thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC