Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Sớm triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô

An Nhiên
ANTD.VN - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, thành phố sẽ tập trung triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Hà Nội: Sớm triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn giải trình một số nội dung đại biểu quan tâm

Ngày 7/7, HĐND TP Hà Nội chất vấn, tái chất vấn về 2 nhóm vấn đề mà cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm: Tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; chất vấn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Cuối phiên chất vấn, thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với 5 nhóm vấn đề được gợi ý thảo luận tại Kỳ họp. Đồng thời UBND TP nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các Ban của HĐND TP, các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND TP.

Theo ông Lê Hồng Sơn, nội dung chất vấn tại kỳ họp tập trung đúng và trúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; phản ánh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp.

Qua đó giúp UBND TP, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những hạn chế, bất cập, yếu kém, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp tích cực, phù hợp, thích ứng trong tình hình mới.

Đối với những vấn đề chất vấn bằng văn bản hoặc các vị đại biểu HĐND Thành phố chất vấn trực tiếp nhưng chưa được trả lời, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo và yêu cầu các thành viên UBND Thành phố nghiêm túc trả lời bằng văn bản và gửi đến các vị đại biểu HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP cũng đã làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm. Về nội dung thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của thành phố, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP đang tập trung triển khai quyết liệt;

Ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 8, UBND TP đã tổ chức họp giao ban chuyên đề với các sở, ban, ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã để chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Đồng thời đưa nội dung này để bàn bạc, trao đổi tại các kỳ họp đinh kỳ của UBND Thành phố hằng tháng, nhằm đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tiếp thu ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND TP và kết luận của Chủ tọa Kỳ họp, trong thời gian tới, UBND TP sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Cụ thể, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công, xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể thiếu chủ động, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công; đẩy nhanh các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng,…Tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân khi được TP phân cấp và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án nhiệm vụ chi cấp TP.

Tập trung triển khai ngay các bước thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo tiến độ của Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban; Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa theo tiến độ của Ban Chỉ đạo.

Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP, theo Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn, công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn thẳng thắn cho rằng, từ thực tiễn và quá trình quản lý phát sinh những khó khăn, hạn chế, tồn tại như các vị đại biểu HĐND TP đã chỉ ra. Về nội dung này, UBND TP đã phân tích, đánh giá và xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với từng hạn chế, tồn tại nêu trên. Đồng thời cũng đã có những kiến nghị cụ thể với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ về cơ chế chính sách và cùng với đó là đề xuất những giải pháp, biện pháp chi tiết, cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn TP trong thời gian tới…

Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay, phiên chất vấn đã có 35 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn cũng như tranh luận, trong đó có 4 ý kiến tranh luận, làm rõ các vấn đề. 4 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 8 đồng chí Giám đốc Sở, ban, ngành, trong đó có 2 Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Thành phố và 2 đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia trả lời, báo cáo, giải trình những nội dung liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND Thành phố đã báo cáo, tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm nay cũng cho thấy sự cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm cao của tập thể UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và các quận, huyện, các tập thể, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện trả lời chất vấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, thách thức, cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới.

Đề nghị UBND TP và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên chất vấn hôm nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC