Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Sở ngành, quận huyện không được phép tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định

Phú Khánh
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo thực thi nghiêm túc những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh.
Hà Nội đã và đang thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh nhiệt tình, thân thiện”.

Hà Nội đã và đang thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh nhiệt tình, thân thiện”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

Theo đó, hầu hết các Chỉ số thành phần Hà Nội xếp hạng thấp năm 2018 đã cải thiện lên mức khá, trung bình năm 2019. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ số và chỉ tiêu cần tiếp tục có biện pháp khắc phục: Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” đã cải thiện cả về điểm số và xếp hạng (tăng 6 bậc), tuy nhiên đây là chỉ số duy nhất năm 2019 vẫn nằm trong nhóm xếp hạng thấp, xếp thứ 56.

Chỉ số “Gia nhập thị trường” tuy vẫn duy trì nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước nhưng là chỉ số duy nhất năm 2019 có sự sụt giảm cả về điểm số và xếp hạng.

Đối với nhóm 25 chỉ tiêu liên quan đến đánh giá cán bộ công chức của Thành phố, kết quả điều tra năm 2019 cho thấy đã có sự cải thiện nhưng chưa nhiều, vẫn còn 9 chỉ tiêu xếp hạng thấp từ 50 đến 59, ví dụ: Chỉ tiêu “Cán bộ công chức thân thiện” xếp thứ 58/63; “Cán bộ công chức giải quyết công việc hiệu quả” xếp thứ 57/63; “Tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là phổ biến” xếp thứ 59/63; “Có những sáng kiến hay ở cấp tỉnh nhưng chưa được thực thi tốt ở cấp sở, ngành và quận, huyện (cấp sở, ngành xếp thứ 56/63; cấp quận, huyện xếp thứ 57/63).

Bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ số và chỉ tiêu càn tiếp tục có biện pháp khắc phục: Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” đã cải thiện cả về điểm số và xếp hạng (tăng 6 bậc), tuy nhiên đây là chỉ số duy nhất năm 2019 vẫn nằm trong nhóm xếp hạng thấp, xếp thứ 56.

Chỉ số “Gia nhập thị trường” tuy vẫn duy trì nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước nhưng là chỉ số duy nhất năm 2019 có sự sụt giảm cả về điểm số và xếp hạng.

Đối với nhóm 25 chỉ tiêu liên quan đến đánh giá cán bộ công chức của Thành phố, kết quả điều tra năm 2019 cho thấy đã có sự cải thiện nhưng chưa nhiều, vẫn còn 9 chỉ tiêu xếp hạng thấp từ 50 đến 59, ví dụ: Chỉ tiêu “Cán bộ công chức thân thiện” xếp thứ 58/63; “Cán bộ công chức giải quyết công việc hiệu quả” xếp thứ 57/63; “Tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là phố biến” xếp thứ 59/63...

Chủ tịch UBND TP chỉ thị các đơn vị trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp và trung bình với từng phần việc cụ thể.

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như để cải thiện Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” (xếp thứ 10/63 - chỉ số duy nhất giảm hạng trong năm 2019) Chủ tịch UBND TP giao Sở KH&ĐT chủ trì triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số này.

Giữ vững tỷ lệ 100% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng. Đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định đối với cả thủ tục đăng ký mới và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Sở cần tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết trong nội bộ nhằm phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất, giảm thời gian doanh nghiệp hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động. Thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh nhiệt tình, thân thiện”.

Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả Chỉ số Tiếp cận đất đai; Chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.Tham mưu xây dựng khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường…

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị; cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của Thành phố... cho công dân, doanh nghiệp.

Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật. Tiến tới doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung mà các đơn vị đã công khai.

Thời hạn hoàn thành việc công khai, cập nhật thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị trước 30/6/2020.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” và các chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức trong các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI; Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện “Chi phí thời gian”; Thanh tra Thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Chi phí không chính thức”.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước.

Đảm bảo thực thi nghiêm túc những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh.

"Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chủ động trong công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình.

Chủ động trong việc xây dựng hình ảnh của đơn vị, đóng góp vào hình ảnh của Thành phố: “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng đê phục vụ”, Chỉ thị nêu rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC