Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử

Hà Linh
ANTD.VN -  Cùng với việc xử lý nghiêm tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử, mạng xã hội, Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, góp phần tạo niềm tin và đồng thuận xã hội…
Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử ảnh 1

Hà Nội đẩy mạnh thông tin tích cực trên hệ thống báo, tạp chí điện tử...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội bảo đảm an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021-2022.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu sẽ triển khai các giải pháp nhằm quản lý thông tin, đẩy mạnh thông tin tích cực trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, góp phần tạo niềm tin và đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố;

Thực hiện đồng bộ giải pháp "xây" và "chống", bảo đảm thông tin chủ động kịp thời, chính xác, làm tốt công tác dự báo, định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực; Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng;

Nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin sai sự thật trên môi trường mạng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, với các báo, tạp chí điện tử, việc quản lý sẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, cơ chế, chính sách, chỉ đạo, điều hành của thành phố nhằm định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Với các trang thông tin điện tử, mạng xã hội được cấp phép trên địa bàn, sẽ quản lý việc cung cấp thông tin nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định; xử lý nghiêm tình trạng "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Cơ quan quản lý sẽ rà soát, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc, nhận diện, xử lý tin giả, tin sai sự thật trên môi trường mạng, kịp thời thông tin các nội dung cần thiết để người dân hiểu rõ bản chất vấn đề, không tác động xấu đến dư luận.

Đáng chú ý, TP sẽ tăng cường công tác đấu tranh, kiểm tra phát hiện vi phạm về cung cấp thông tin trên báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, có biện pháp xử lý theo quy định; Thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm đầy đủ kịp thời, chính xác về các vấn đề của thành phố và những vấn đề dư luận quan tâm.

UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC