Chính trị - Xã hội

Hà Nội sẽ chất vấn về giải phóng mặt bằng và các dự án kêu gọi thu hút đầu tư

An Nhiên

ANTD.VN - Dự kiến, kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khoá XVI sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 13/8. Kỳ họp sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về hai nội dung liên quan đến các dự án kêu gọi thu hút đầu tư.

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 17-TB/HĐND ngày 16-7-2021 về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong tuần từ ngày 9-8 đến ngày 13-8-2021.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét các báo cáo, thông báo: Kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND thành phố; trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười tám HĐND thành phố khóa XV; trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI; kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ mười tám HĐND thành phố khóa XV.

Kỳ họp cũng xem xét công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số nội dung quan trọng khác.

HĐND TP cũng sẽ thông qua 2 Nghị quyết thường kỳ về: Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố; chương trình giám sát của HĐND TP năm 2022.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua 13 nghị quyết chuyên đề.

Trong đó, nhóm 8 nghị quyết chuyên đề gồm: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố; Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021- 2022;

Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-2022; Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội;

Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của thành phố; về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách, phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố; nội dung chi, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Kỳ họp cũng dành 1 ngày để HĐND TP thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung về kết quả triển khai các dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các dự án kêu gọi thu hút đầu tư tại các hội nghị của thành phố; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC