Chính trị - Xã hội

Hà Nội quyết liệt chấn chỉnh trật tự, kỷ cương hành chính

Ngân Tuyền - Phú Khánh
ANTD.VN - Sáng nay 5/12, HĐND TP Hà Nội đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa XV. "Với tinh thần thẳng thắn, chúng ta cần nhìn nhận rõ, những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của năm 2016, đặc biệt là những yếu kém chủ quan để từ đó rút ra cho mình bài học và có những giải pháp quyết liệt để khắc phục", Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh tại phiên khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVI, năm chuyển giao nhiệm kỳ các chức danh lãnh đạo, ngay từ đầu năm, thành phố đã có nhiều giải pháp toàn diện, phấn đấu thi đua hoàn thành kế hoạch năm. Nhờ đó, kinh tế -xã hội Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 8,03%, thu ngân sách đạt hơn 102% dự toán; hoạt động điều hành của UBND TP  có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả... Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của thành phố vẫn còn gặp không ít khó khăn; tình hình cháy, nổ, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, việc quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế...

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3, khóa XV, HĐND TP Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3, khóa XV, HĐND TP Hà Nội

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016 của thành phố cũng còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như sản xuất kinh doanh vẫn gặp không ít khó khăn; việc kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại một số địa bàn còn chậm, chưa quyết liệt; cháy, nổ, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp và đã xảy ra một số vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản....

Trong bối cảnh đó, kỳ họp thứ 3 HĐND TP diễn ra để thực hiện một số nội dung quan trọng theo luật định, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2016, quyết định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của thành phố Hà Nội. "Với tinh thần thẳng thắn, chúng ta cần nhìn nhận rõ, những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của năm 2016, đặc biệt là những yếu kém chủ quan để từ đó rút ra cho mình bài học và có những giải pháp quyết liệt để khắc phục", Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Tại kỳ họp cuối năm diễn ra trong vòng 4 ngày, các đại biểu HĐND TP sẽ tập trung đánh giá, quyết định về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách của thành phố năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Đồng thời, HĐND TP cũng sẽ thảo luận và quyết nghị 15 nghị quyết lớn, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017 của thành phố; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2017; Nghị quyết về dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của thành phố;…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các vị đại biểu bám sát các báo cáo của UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kết quả 3 năm triển khai Luật Thủ đô; căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố và từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển của thành phố từ khi có Luật Thủ đô, nhất là trong năm 2016; chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích, làm rõ nguyên nhân.

Trong đó, cần chú ý đối chiếu với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình năm tới về cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cho năm 2017.

Đặc biệt, cần chú trọng các giải pháp đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội; 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố; giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, các lĩnh vực công tác còn yếu kém, đang được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm, như: cấp nước sạch, nhất là khu vực nông thôn; xử lý ô nhiễm môi trường các sông, hồ, làng nghề, xử lý rác thải, nước thải; giải ngân xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề vi phạm trật tự xây dựng… 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ 3, khóa XV, HĐND TP Hà Nội sáng 5/12

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ 3, khóa XV, HĐND TP Hà Nội sáng 5/12

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua 9 nghị quyết chuyên đề thuộc các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; xây dựng - đô thị; văn hóa - xã hội. Trong những nghị quyết này, có những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP theo quy định của Luật; có những nội dung theo quy định của Trung ương mới ban hành và một số nội dung sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND TP.

“Trong quá trình thảo luận những nội dung trên, đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nghiên cứu, trao đổi kỹ lưỡng, đối chiếu với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, xem xét tính hiệu quả và ảnh hưởng có thể có của những quyết sách này tới đời sống xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng như dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

Trong điều kiện tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương đối với Hà Nội giảm so với trước (còn ở mức 35%), nhu cầu nguồn vốn cho đầu tư phát triển của Thủ đô lại rất lớn, đòi hỏi thành phố phải huy động mọi nguồn lực, trong đó chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Đánh giá năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn với mức độ có thể lớn hơn so với năm 2016, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là "Năm kỷ cương hành chính", với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. "Thành phố lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội" - Bí thư Thành ủy nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC