Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Qua thanh tra phát hiện sai phạm 71,4 tỷ đồng

Duy Tiến
ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP trước kỳ họp thứ 13 về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính của thành phố thực hiện 150 cuộc thanh tra, đã kết luận 78 cuộc, nội dung thanh tra tập trung vào thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 71,4 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với 11 tập thể và 28 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 25,3 tỷ đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC