Đời sống

Hà Nội: Phát triển giáo dục nghề nghiệp đạt trình độ tương đương khu vực và thế giới

An Nhiên
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.
Hà Nội: Phát triển giáo dục nghề nghiệp đạt trình độ tương đương khu vực và thế giới ảnh 1

Kế hoạch nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước trong khu vực, một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; thực hiện đào tạo cho 1.150.000 lượt người, bình quân mỗi năm đạt khoảng 230.000 lượt người; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 55,5%.

Đến năm 2030, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế; một số trường tiếp cận trình độ các nước trong khu vực; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố đạt 80-85%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 60%.

Về tầm nhìn đến năm 2045, giáo dục nghề nghiệp Thủ đô phát triển, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của thị trường lao động Thủ đô; đi đầu cả nước về các hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp, bắt kịp trình độ tiên tiến của ASEAN, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành, nghề đào tạo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC