Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Phát huy truyền thống, tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Phú Khánh
ANTD.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước, từng ngành, từng địa phương. 
Hà Nội: Phát huy truyền thống, tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem những hình ảnh về công tác thi đua khen thưởng của Thủ đô

Sáng 3-10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, trong không khí chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025. Đại hội có chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".

Tới dự đại hội, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng các ban Đảng Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 600 đại biểu là công dân Thủ đô ưu tú, đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Thiết thực, lan tỏa

Báo cáo kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cho biết, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu yếu, việc khó với chủ đề, tên gọi, khẩu hiệu hành động và tiêu chí thi đua cụ thể.

Nhiều phong trào thi đua với nội dung ngày càng thực chất hơn đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

Nổi bật, phong trào thi đua yêu nước lĩnh vực kinh tế được thành phố triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chuyển dịch cơ cấu, năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện. Hà Nội đã góp phần tích cực trong tăng trưởng cả nước, cụ thể, đóng góp trên 16% tổng sản phẩm trong nước (GDP), 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước. Thủ đô xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Hà Nội: Phát huy truyền thống, tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội điểm lại các phong trào thi đua nổi bật của Thủ đô như trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường gắn với thực hiện “Trật tự văn minh đô thị” góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô. Phong trào thi đua lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh. Phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;l thi đua trong công tác cải cách hành chính...

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, với chủ đề Đại hội hội giai đoạn 2020 - 2025 là “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới ở Thủ đô sẽ tập trung vào việ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng; Đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu yếu, việc khó của mỗi địa phương, đơn vị.

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào do Trung ương phát động, xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào,

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến, thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo;

Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, tài sản của nhà nước và nhân dân; Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 5 năm (2020 - 2025) và những năm tiếp theo, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hoà bình.

Hà Nội: Phát huy truyền thống, tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước ảnh 3

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2020.

Nỗ lực để đạt mức tăng trưởng cao

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, địa linh, nhân kiệt, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ, lương tri và phẩm giá con người.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành sự quan tâm, tình cảm sâu sắc cho Thủ đô Hà Nội – vị trí đầu tàu, gương mẫu cả cả nước. Vì vậy, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chúng ta phải ra sức gìn giữ trật tự an ninh để Thủ đô ta bình yên, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Trong những năm qua, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã và đang ngày đêm, lao động, công tác để xây dựng Hà Nội hiện đại, văn minh đóng góp nhiều hơn nữa vào những thành tựu chung của đất nước, đồng thời đồng bào trong nước và nước ngoài cũng dành những tình cảm mến yêu, tự hào và luôn hướng về Hà Nội của ta.

Thời gian qua Đảng bộ, và chính quyền thành phố đã nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao, phát huy vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và là một trong 19 thành phố đươc thế giới bình chọn là điểm đến thú vị với diện mạo mới, nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh sạch, đẹp hơn. Đặc biệt, không còn hộ nghèo hay tái nghèo theo tiêu chuẩn thành phố, chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có nhiều tiến bộ, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú.

Ghi nhận Hà Nội có nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Hà Nội, trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới phương pháp chỉ đạo và kiến thức, có phong độ thi đua phát huy ý thức, tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân để tạo thành cao trào thi đua.

Đề nghị Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước, từng ngành, từng địa phương, Thủ tướng đề nghị TP tiếp tục phát động và chỉ đạo phong trào thi đua với nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, không ngừng phục vụ của nhân dân, phát huy truyền thống Thăng Long Hà Nội -Thủ đô anh hùng, thành phố sáng tạo.

Thủ tướng cũng lưu ý, công tác thi đua phải kịp thời, phải đúng, trúng; đặc biệt cần có những cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng văn hóa của người Hà Nội văn minh nhằm gìn giữ và phát huy giá trị nhân văn của Thăng Long Hà Nội. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thực chất, dân chủ, công khai tiêu, nêu gương tạo động lực tích cực lan tỏa.

“TP cần nỗ lực để những tháng cuối năm Hà Nội có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,3 – 1,4 lần. Dù khó khăn nhưng tôi tin rằng, với kiến thức, ý chí của mình, Hà Nội sẽ đạt những kết quả tốt để phát triển kinh tế xã hội”, Thủ tướng nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC