Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 80 - 85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

ANTĐ
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn thành phố có tỷ lệ trường công lập các cấp đạt chuẩn quốc gia từ 80 - 85%.