Đời sống

Hà Nội: Nhiều trường hợp từ chối nhận hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19 để nhường người khó khăn hơn

An Nhiên
ANTD.VN - Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, đến nay, thành phố cơ bản đã hoàn thành chi trả cho 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc nhóm hộ nghèo và cận nghèo; một số người chưa nhận hỗ trợ vì đang vắng mặt tại nơi cư trú. 
Hà Nội: Nhiều trường hợp từ chối nhận hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19 để nhường người khó khăn hơn

Cập nhật về tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Hà Nội triển khai rất bài bản, khẩn trương, đúng quy định.

Với 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc nhóm hộ nghèo và cận nghèo, đến nay đã có 385.516/385.635 người được nhận hỗ trợ kinh phí 474,2 tỷ đồng. Chỉ còn 119 người chưa nhận hỗ trợ vì các đối tượng này đang vắng mặt tại nơi cư trú. Tỷ lệ chi trả toàn thành phố đạt 99,97%.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH toàn TP Hà Nội có 192 người thuộc diện thụ hưởng đã nhận đủ chế độ hỗ trợ nhưng sau đó đã tự nguyện trả lại kinh phí để nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong đó, có 1 người thuộc đối tượng người có công, 1 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 43 người thuộc hộ nghèo, 147 người thuộc hộ cận nghèo.

Đối với hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (giai đoạn 2), đến nay đã có 51.236 người được hỗ trợ, với kinh phí 51.838,8 triệu đồng. Số hộ được phê duyệt hỗ trợ là 2.132, kinh phí 2.132 triệu đồng và 32 doanh nghiệp có người lao động được hỗ trợ.

Đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, các quận, huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho 50.475 người, mức tiền 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng, kinh phí 50.475 triệu đồng.

Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 đã được các quận, huyện thẩm định và ra quyết định hỗ trợ cho 2.132 hộ, mức tiền 1 triệu đồng/tháng, thời gian 1 tháng, tổng kinh phí 2.132 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC