Kinh doanh

Hà Nội: Người có công được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà

Ngọc Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5716/QĐ-UBND về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội. Theo đó, trường hợp phải phá dỡ xây mới nhà ở, sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở: hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Hà Nội: Người có công được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà ảnh 1

Việc hỗ trợ người có công xây, sửa nhà ở phải hoàn thành trước ngày 27-7-2017

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở đối với số hộ gia đình người có công với cách mạng theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 31-3-2014 của UBND TP. Thời gian hoàn thành trước ngày 27-7-2017.

Trường hợp phải phá dỡ xây mới nhà ở, sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Từ nguồn vận động xã hội hóa, đối với trường hợp phải phá dỡ xây mới nhà ở: dự kiến hỗ trợ thêm 30 triệu đồng/hộ; trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở: dự kiến hỗ trợ thêm 15 triệu đồng/hộ.

Mức hỗ trợ cụ thể được xác định trên cơ sở số kinh phí huy động thực tế. Tổng số kinh phí hỗ trợ là 378,63 tỷ đồng (7.298 hộ bao gồm: 3.520 hộ xây mới nhà ở, 3.778 hộ sửa chữa), trong đó: từ ngân sách (ngân sách Trung ương, thành phố) là 216,36 tỷ đồng; từ nguồn vận động xã hội hóa: 162,27 tỷ đồng.

UBND TP giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND TP phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công cho các quận, huyện, thị xã; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng; tổng hợp, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Sở Xây dựng cung cấp mẫu thiết kế nhà để gia đình người có công xây dựng và sửa chữa tham khảo; thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ kinh phí để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai của địa phương, công bố công khai đối tượng được hỗ trợ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND TP; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc hỗ trợ người có công về nhà ở; thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo thẩm quyền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC