Hà Nội: Mở mới 21 tuyến buýt trong năm 2019

ANTĐ
ANTD.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương về việc phê duyệt các tuyến buýt mở mới trong năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.