Chính trị - Xã hội

Hà Nội lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

P.M
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND TP Hà Nội gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội làm Tổ trưởng; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra TP làm Tổ phó.

Tổ công tác còn có đại diện Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Thanh tra CATP Hà Nội; Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP; đại diện các Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND TP.

Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND TP nghiêm túc thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; thẩm định báo cáo, tài liệu đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; xây dựng Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của UBND TP Hà Nội.

Tổ công tác cũng sẽ tham mưu giúp UBND TP giải trình các nội dung Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của thành phố, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (nếu có).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC