Chính trị - Xã hội

Hà Nội lập danh sách, tinh giản ít nhất 10% biên chế

Duy Tiến
ANTĐ -UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 108 của Chính phủ nhằm mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn bộ máy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
Theo kế hoạch này, UBND TP sẽ đẩy mạnh triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty TNHH MTV do thành phố làm chủ sở hữu. Thành phố đặt mục tiêu cho các sở ngành, quận huyện từ nay đến năm 2021 phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế.
Hà Nội quyết tâm tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (ảnh minh họa)

Hà Nội quyết tâm tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (ảnh minh họa)

Hà Nội quyết tâm tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (ảnh minh họa)

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải dựa trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành, quận huyện xây dựng đề án tinh giản biên chế xong trước ngày 15-10 tới. Nội dung đề án phải xác định được tỷ lệ tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%. 

Sau khi đề án tinh giản biên chế của các sở ngành, quận huyện được UBND TP Hà Nội phê duyệt, hàng năm các đơn vị có trách nhiệm lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự đoán kinh phí thực hiện theo định kỳ 2 lần/năm. Riêng năm 2015, các đơn vị thực hiện vào tháng 10-2015 và gửi Sở Nội vụ, Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND TP xem xét, phê duyệt. 

UBND TP lưu ý, việc thực hiện tinh giản biên chế phải công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Việc chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng được tinh giản biên chế phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kết quả kinh giản biên chế của đơn vị mình. 

Cùng với việc tinh giản biên chế, Hà Nội cũng hướng đến kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó góp phần cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC