Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc để triển khai thêm dịch vụ công trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiến nghị sớm đồng bộ kết nối cơ sở dữ liệu giữa các ngành và có hướng dẫn mức chi cho dịch vụ bưu chính ở Bộ phận một cửa để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo tại điểm cầu UBND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo tại điểm cầu UBND TP Hà Nội

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) sáng 9/8... Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội được Chính phủ tin tưởng giao là một trong các đơn vị thực hiện điểm, làm mẫu trong toàn quốc về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, ngay sau Hội nghị triển khai Đề án 06 của Chính phủ ngày 18/01/2022, đến nay, UBND TP Hà Nội đã quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện đề án quyết liệt; những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đã được UBND TP triển khai cơ bản đúng tiến độ, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, được nhân dân Thủ đô ủng hộ và tin tưởng.

Trong 6 tháng triển khai thực hiện, Hà Nội đã ban hành trên 40 văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ; thường xuyên có các văn bản gửi các Bộ, ngành kiến nghị các nội dung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ban chỉ đạo 06 TP tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đánh giá kiểm điểm tình hình, tiến độ triển khai thực hiện, báo cáo Tổ công tác 06 Chính phủ.

Tới nay, 100% UBND cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06 (gồm 30 BCĐ 06 cấp huyện, 579 BCĐ 06 cấp xã và 5.247 Tổ công tác 06 tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP) để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đã kết nối và khai thác thành công dữ liệu từ CSDLQG về dân cư; đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin theo quy định. Thành phố đã hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 (đạt 84%). Hiện còn 4 dịch vụ công chưa hoàn thành, đang được gấp tút tháo gỡ vướng mắc để triển khai xong trong tháng 8/2022.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2,6 triệu hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử; đối với căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, thu nhận được hơn 6 triệu dữ liệu, cấp 35.630 CCCD gắn chíp kèm định danh điện tử cho các cháu học sinh (sinh năm 2004 và 2007).

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố đang triển khai thực hiện cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 25/8/2022), đảm bảo toàn bộ công dân trên địa bàn TP đủ điều kiện phải được cấp CCCD gắn chíp.

Thành phố hiện đã có 4,4 triệu người có thẻ BHYT được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng CCCD để đi khám chữa bệnh; có 447 cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã áp dụng sử dụng CCCD tra cứu khám chữa bệnh; 26.210 lượt công dân sử dụng CCCD để tra cứu khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

TP tiếp tục duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và thực hiện làm giàu thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư: Đã rà soát, làm sạch 3 cấp đối với gần 8 triệu thông tin công dân (đạt tỷ lệ 99,5%), thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 (đã thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin đối với hơn 700.000 trường hợp trong CSDLQG về dân cư, cập nhật vào nền tảng quản lý tiêm chủng Covid -19 quốc gia)…

Phản ánh một số vướng mắc hiện nay, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, chủ yếu do hệ thống đường truyền thực hiện kết nối với CSDL các ngành còn vướng mắc do kỹ thuật kết nối chưa đồng bộ dẫn tới việc không thể kết nối hoặc kết nối chưa thực sự thông suốt. Một số Bộ, ngành có Hệ thống dữ liệu, phần mềm đã xây dựng từ lâu theo quy chuẩn kết nối cũ nên chưa đảm bảo được yêu cầu về đồng bộ kết nối.

Ngoài ra, việc thực hiện thuê doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số nội dung nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP chưa triển khai được do chưa có Thông tư hướng dẫn về định mức, mức chi cho việc thực hiện nội dung này.

“Trên cơ sở đó, Hà Nội kiến nghị Chính phủ sớm có chỉ đạo, các Bộ ngành có rà soát để tạo điều kiện giải quyết hai khó khăn vướng mắc trên”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.