Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Không nể nang, kiên quyết tinh giản những công chức yếu kém

Duy Tiến
ANTĐ -Từ nay đến năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phải tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế của toàn thành phố. Để hoàn thành được mục tiêu đó, ngay từ năm 2016 này, Hà Nội sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó kiên quyết đưa vào diện tinh giản với những công chức, viên chức không đáp ứng vị trí công việc.
          Từ nay đến năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phải tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế của toàn thành phố. Để hoàn thành được mục tiêu đó, ngay từ năm 2016 này, Hà Nội sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó kiên quyết đưa vào diện tinh giản với những công chức, viên chức không đáp ứng vị trí công việc.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của thành phố theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng nay, 25-2.
Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, sáng 25-2

Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, sáng 25-2

Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, sáng 25-2

Thông tin tại hội nghị, ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết, tính đến tháng 2-2016 vừa qua, trên cả nước đã có 28 lượt bộ ngành, 94 lượt địa phương (nhiều địa phương trình kế hoạch tinh giản 2, 3 lần) báo cáo về kế hoạch, kết quả tinh giản biên chế. Theo đó, đến nay đã có 10.543 người được tinh giản biên chế. Trong đó, các cơ quan hành chính tinh giản được 1.133 người, cấp xã là 2.307 người, khối doanh nghiệp là 68 người…

Tại Hà Nội, ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, tới đây Hà Nội sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị do Bí thư Thành ủy Hà Nội trực tiếp chỉ đạo. Theo tinh thần nghị quyết 39, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ quản lý đội ngũ biên chế trên toàn thành phố; thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống.

Cụ thể, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, trước mắt giữ ổn định tổ chức bộ máy như hiện nay. Không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập các tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thực sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn. Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, đảm bảo không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị thành phố.

Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ… Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp đến hết năm 2016, từ năm 2017 sẽ thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế nghỉ hưu, nghỉ chế độ…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Hà Nội đã chủ động trong việc thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, triển khai mạnh ngay từ năm 2013 và đạt nhiều kết quả nổi bật. Dù vậy vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: tiến độ theo yêu cầu chưa đạt, cơ cấu viên chức công chức chưa hợp lý, công tác đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức còn hiện tượng nể nang né tránh, ngại va chạm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đây là việc làm rất khó nên cần phải triển khai quyết liệt, quyết tâm nhưng thận trọng, có lộ trình và phải kiên trì. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ này. Trong đó, để triển khai một cách hiệu quả nhất Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, thành phố sẽ phân cấp cho các quận, huyện, thị xã, sở, ngành… phải tự rà soát đội ngũ biên chế của đơn vị, rà soát định biên, biên chế gắn với vị trí việc làm, từ đó xác định rõ sẽ tinh giản ai, tinh giản số lượng như thế nào. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và quy trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, các cơ quan đơn vị cần dựa trên vị trí việc làm để làm căn cứ xác định, định biên biên chế cho phù hợp với đơn vị mình. Đặc biệt phải căn cứ vào năng lực, hiệu quả công tác thực tế, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, việc đánh giá này phải minh bạch, rõ ràng, công khai.

Trên cơ sở đánh giá cán bộ, phải kiên quyết tinh giản những cán bộ nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân kém; có kế hoạch sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp; giải quyết tốt chế độ chính sách theo quy định cho những người dôi dư do thuộc diện tinh giản biên chế để ổn định tư tưởng, không gây ảnh hưởng đến tình hình công tác chung. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC