Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận vào năm 2020

Phú Khánh

ANTD.VN - Tại phiên họp tập thể UBND TP sáng 14-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận vào năm 2020.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP tháng 2

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP tháng 2

Sáng 14-2, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố đã họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. 

Tại phiên họp, các thành viên tập thể UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến về nội dung quan trọng là khẩn trương hoàn thiện Đề án đầu tư, xây dựng các huyện Gia Lâm, Đông Anh và Thanh Trì thành quận vào năm 2020.

Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, góp ý vào việc ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND (ngày 8-7-2013) của UBND thành phố ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố; Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2030, thay thế Quyết định số 3075/QĐ-UBND (ngày 12-7-2012) của UBND thành phố về Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Quy chế quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; Quyết định phê duyệt Đề án Quản lý rủi ro về theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC