Hà Nội kêu gọi nhà đầu tư làm 310 nhà chờ xe buýt ngoại thành

ANTĐ
ANTD.VN - Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hệ thống nhà chờ xe buýt tại khu vực ngoại thành nhằm tăng khả năng tiếp cận của hành khách, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt.