Chính trị - Xã hội

Hà Nội hoàn thành kết nối thử nghiệm hệ thống dịch vụ công và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phú Khánh
ANTD.VN - Hà Nội đặt mục tiêu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
Hà Nội hoàn thành kết nối thử nghiệm hệ thống dịch vụ công và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết Hà Nội đã cung cấp 14/14 dịch vụ công thiết yếu mức độ 3 và 4 trong tháng 3/2022

Phát biểu tại Phiên họp trực tuyến của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số sáng 27-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030, Hà Nội đã chủ động xây dựng dự thảo Chương trình Chuyển đổi số của thành phố, tổ chức xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và các đơn vị nội bộ.

Đến nay, thành phố đã phê duyệt Chương trình và đang tổ chức triển khai thực hiện với mục tiêu Hà Nội thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, về chỉ số cạnh tranh, về đổi mới sáng tạo, về an toàn, an ninh mạng.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm về triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là đơn vị triển khai thí điểm thực hiện Đề án 06. Theo đó, Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm.

Hiện tại, thành phố đã phối hợp Bộ Công an hoàn thành kết nối trên môi trường thử nghiệm giữa hệ thống dịch vụ công (DVC) trực tuyến thử nghiệm với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; đã hoàn thành thủ tục gửi Bộ Công an về cấp tài khoản kết nối chính thức, phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDL quốc gia về dân cư.

Về tình hình triển khai 25 dịch vụ công (DVC) thiết yếu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Đề án 06/Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội đã đạt 17/25 DVC mức độ 3, mức độ 4 (đạt 68%).

Hiện tại, việc triển khai công tác chuyển đổi số cấp tỉnh được Bộ TT-TT hướng dẫn rất tích cực, ban hành nhiều văn bản. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tổng thể, thống nhất, đề nghị Bộ TT-TT hướng dẫn cụ thể về lộ trình triển khai thực hiện để các địa phương có cơ sở thực hiện đảm bảo tính khoa học, tránh trùng lặp.

Về phát triển kinh tế số, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội đã dự thảo Kế hoạch và xin ý kiến các cơ quan chuyên môn của Bộ TT-TT, các Hiệp, Hội, các doanh nghiệp CNTT, bưu chính, viễn thông; Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay, khái niệm về kinh tế số nêu tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số, có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 - chưa có sự thống nhất.

Do đó, TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, thống nhất hướng dẫn các địa phương triển khai về kinh tế số đảm bảo thống nhất, đúng quy định và khả thi...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC