Hà Nội giảm một số thủ tục hành chính trong việc cấp sổ đỏ

ANTD.VN - UBND Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hay còn gọi là sổ đỏ. Theo đó, nhiều thủ tục hành chính sẽ được cắt giảm,  nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.