Chính trị - Xã hội

Kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV:

Hà Nội dự toán thu ngân sách năm 2017 là 204.772 tỷ đồng

Anh Tú
ANTD.VN - Sáng 6-12, với 87/87 đại biểu tán thành, đạt 100% số đại biểu tham gia và 83,65% tổng số đại biểu, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2017 đã chính thức được thông qua. Theo đó, dự toán thu ngân sách năm 2017 là 204.772 tỷ đồng, tăng 35.352 tỷ đồng so với dự toán năm 2016.
Hà Nội dự toán thu ngân sách 204.772 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 35.352 tỷ đồng so với dự toán năm 2016

Hà Nội dự toán thu ngân sách 204.772 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 35.352 tỷ đồng so với dự toán năm 2016

­­­

Thu ngân sách 2016 vượt dự toán 4.425 tỷ đồng

Về tình hình thực hiện ngân sách năm 2016, ông Hà Minh Hải – Giám đốc Sở Tài chính cho biết, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016 ước đạt 102,6% dự toán, vượt 4.425 tỷ đồng so với dự toán HĐND TP giao.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội đánh giá, kết quả thu ngân sách nêu trên thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của UBND TP, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán được giao của các ngành, các cấp, các đơn vị.

Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị, trong những ngày còn lại của năm cần tiếp tục quan tâm có giải pháp cụ thể chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế, để cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất.

Cũng theo Ban Kinh tế - Ngân sách, trong quản lý, điều hành ngân sách năm 2016 của UBND TP đã thực hiện những biện pháp quyết liệt như huỷ dự toán đối với các khoản chi thường xuyên được giao cho các đơn vị dự toán cấp I đến hết ngày 30-6-2016 chưa phân bổ, các khoản chi mua sắm, sửa chữa chưa triển khai thực hiện; rà soát, tiết giảm chi thường xuyên...

Tuy nghiên, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục ngay trong giao dự toán và điều hành ngân sách của năm 2017 như, công tác phân bổ, giao dự toán chi tiết một số khoản chi còn chậm, có khoản chi chưa đúng thủ tục; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm...

Cùng với đó, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đề nghị UBND TP bổ sung làm rõ nguyên nhân việc không đạt dự toán chi một số khoản chi sự nghiệp có liên quan đến dân sinh; đánh giá rõ hơn nguyên nhân việc thực hiện và giải ngân chậm kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo cụ thể số nợ xây dựng cơ bản và biện pháp hoàn thành xử lý nợ xây dựng cơ bản.

Dự toán thu năm 2017 rất nặng nề

Ông Hà Minh Hải cho biết, năm 2017, UBND TP xây dựng dự toán thu ngân sách bằng số dự toán Chính phủ giao là 204.772 tỷ đồng, tăng 35.352 tỷ đồng so với dự toán năm 2016. Trong đó, thu nội địa dự kiến là 185.772 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban Kinh tế - Ngân sách, năm 2017 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 nên việc xây dựng, quyết định dự toán Ngân sách Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bà Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội cho rằng, với những chỉ tiêu nêu trên, nhiệm vụ thu ngân sách của Hà Nội trong năm 2017 là rất nặng nề trong điều kiện dự báo tăng trưởng kinh tế không có đột biến. Trong đó, những khoản thu lớn mà ngân sách địa phương được hưởng điều tiết giao rất cao sẽ tạo áp lực lớn đến việc phải thu đủ để đảm bảo nguồn chi cân đối ngân sách địa phương và làm giảm dư địa của khả năng tăng thu ngân sách địa phương.

Thống nhất với dự toán do UBND TP trình, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị trong chỉ đạo điều hành, UBND TP cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC