Chính trị - Xã hội

Hà Nội dự kiến thông qua 10 chương trình công tác lớn trong tuần sau

Tiến Hưng
ANTD.VN - Dự kiến vào giữa tuần sau, hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ họp, xem xét thông qua 10 dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII theo đúng tiến độ đề ra.
Hà Nội dự kiến thông qua 10 chương trình công tác lớn trong tuần sau ảnh 1

Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp ngày 6-3

Ngày 6-3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã dành cả ngày làm việc để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII.

Dự thảo 6 chương trình được xem xét tại hội nghị gồm:

Chương trình 03-CTr/TU về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025";

Chương trình 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025";

Chương trình 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”;

Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”;

Chương trình 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025";

Chương trình 08-CTr/TU về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

Trên cơ sở xem xét dự thảo tờ trình, phân tích, đánh giá khách quan, dân chủ, bảo đảm khoa học, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi đến thống nhất cao sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua tờ trình và dự thảo các chương trình công tác nêu trên trong hội nghị dự kiến diễn ra ngày 11-3-2021.

Hà Nội dự kiến thông qua 10 chương trình công tác lớn trong tuần sau ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhất trí cao về dự thảo tờ trình, dự thảo 4 chương trình công tác khác, gồm:

Chương trình 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”;

Chương trình 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”;

Chương trình 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”;

Chương trình 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".

Như vậy, dự thảo 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII có thể được trình tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-3-2021) và có thể được thông qua, ban hành ngay trong quý I-2021.

Kết luận chỉ đạo tại hội nghị ngày 6-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương tiếp thu ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thiện dự thảo các chương trình.

Dự kiến, ngoài xem xét, thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, tại hội nghị lần thứ 3 vào tuần tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội dự kiến còn xem xét thông qua Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo tài chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC