Đời sống

Hà Nội: Đình chỉ chức vụ hiệu trưởng mầm non để xem xét trách nhiệm phòng dịch Covid-19

Duy Anh
ANTD.VN - Hà Nội vừa đình chỉ chức vụ một hiệu trưởng mầm non để kiểm tra, xem xét trách nhiệm trong công tác phòng dịch Covid-19 và tổ chức dạy thêm, học thêm, trông trẻ không đúng quy định.

Ngày 10/5, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đã ký Quyết định số 2497/QĐ-UBND về việc đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non Cự Khê. Nội dung quyết định nêu rõ:

Điều 1: Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non Cự Khê đối với bà Đào Thị Phương Nghi, sinh ngày 10/7/1973 để kiểm tra, xem xét trách nhiệm trong công tác phòng dịch Covid – 19 và việc tổ chức dạy thêm, học thêm, trông trẻ không đúng quy định.

Điều 2: Bà Đào Thị Phương Nghi có trách nhiệm bàn giao mọi công việc đang phụ trách, các loại hồ sơ, giấy tờ, tài sản có liên quan đến trường Mầm non Cự Khê cho Ban Giám hiệu trường Mầm non Cự Khê theo quy định, ngay sau khi quyết định này có hiệu lực; phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra cho Đoàn kiểm tra.

Điều 3: Quyết định này có hiêu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, trường Mầm non Cự Khê và bà Đào Thị Phương Nghi căn cứ quyết định thi hành.

Hà Nội: Đình chỉ chức vụ hiệu trưởng mầm non để xem xét trách nhiệm phòng dịch Covid-19 ảnh 1

Hiệu trưởng trường mầm non Cự Khê đang bị kiểm tra, xem xét trách nhiệm trong công tác phòng dịch Covid – 19 và việc tổ chức dạy thêm, học thêm, trông trẻ không đúng quy định

Được biết, ngày 9/5, đoàn kiểm tra công vụ huyện Thanh Oai đã tiến hành kiểm tra tại trường Mầm non Cự Khê. Tại thời điểm kiểm tra, Hiệu trưởng trường mầm non Cự Khê đã không đưa ra được các căn cứ cề việc tổ chức trông trẻ vào ngày 3/5, mức thu, chi phí học ngày ngày nghỉ (thứ 7) hằng tháng từ đầu năm học...

Hiện, các phòng ban chức năng của huyện Thanh Oai đang phối hợp tiếp tục kiểm tra, xem xét trách nhiệm trong công tác phòng dịch Covid – 19 và việc tổ chức dạy thêm, học thêm, trông trẻ không đúng quy định của bà Đào Thị Phương Nghi theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC